Pilonidal sinüs (PS) hastalığı en sık sakrokoksigeal bölgede görülen edinsel bir deri hastalığı olup genç erişkin erkeklerde daha yaygın görülmektedir. Erkek/kadın oranı 3/1 olup 40 yaşından sonra nadir görülmektedir. Yüksek morbiditeye sahip olan bu hastalıkta optimal tedavi konusunda fikir birliği …
Read More