loading

MEME HASTALIKLARI

Meme kitlelerinin tanısında meme cerrahı muayenesi, radyolojik tetkikler (ultrason, mamografi ve bazen MR), meme biyopsisi gereklidir. Bu üçlü değerlendirmede deneyimli hekimler ile işbirliği içinde tanı ve tedavinizi gerçekleştiriyoruz. Tedavi seçeneklerinizi sizlerle paylaşıyor ve memenizi kaybetmemeniz için uygun tedavilere yönlendiriyoruz.  Granülomatöz mastit gibi iyi huylu ancak tedavisi zor hastalıkların çözümünde yanınızdayız. Kitlelerin tanısında ultrason kılavuzluğunda kalın iğne biyopsisi yapıyoruz. Meme koruyucu cerrahi, nöbetçi lenf bezi örneklemesi ile kol koruyucu cerrahi, onkoplastik cerrahi yöntemlerini uyguluyoruz. Kitle alınırken memedeki estetik görünümün korunması veya önceden var olan sorunların düzeltilmesini sağlıyoruz. Meme küçültme ve implant (silikon protez) konulması işlemlerini uyguluyoruz. Ayrıca meme kanseri riskinin belirlenmesi ve genetik danışmanlık alması gereken hastalarımızı da bilgilendiriyoruz. Yıllık takiplerinizi yapıyoruz.

MEME KORUYUCU CERRAHİ

Meme Koruyucu Cerrahi makroskopik ve mikroskopik negatif cerrahi sınırlarla meme kanserinin çıkarılmasıdır ve “lumpektomi,” “geniş lokal eksizyon,” “parsiyel mastektomi,” “segmental rezeksiyon,” veya “kadranektomi” denilmektedir.

Meme koruyucu tedavi (MKT), meme koruyucu cerrahiyi mikroskobik rezidüel hastalığı ortadan kaldırmak için orta dozda radyoterapi izler. Erken evre meme kanseri hastalarında mastektomiye bir alternatiftir. MKT öncesinde, tüm meme kanserleri mastektomi ile tedavi edilirdi. Çağdaş cerrahi teknikler radikal mastektomiden daha az morbiditeye neden olmasına rağmen, mastektomi meme kaybına neden olur. MKT’nin amaçları mastektomiye eşdeğer yaşam süresi, güzel görünen bir meme ve tedavi edilen memede düşük yineleme oranı sağlamaktır.

Meme koruyucu tedavi ile memenin tümüyle alınması arasında hastanın yaşam süresi bakımından hiçbir fark yoktur. Meme koruyucu tedavinin mastektomiye olan üstünlüğü sağladığı daha iyi kozmetik ve psikolojik sonuçtur.

Dezavantajı ise geriye kalan meme dokusunda tümörün tekrar etme riskinin memenin tümünün alınmasına oranla biraz daha fazla olmasıdır. Koruyucu tedavi uygulanan memede tümör tekrarlarsa önerilen tedavi şekli memenin hepsinin alınması yani mastektomidir. Tümörün lokal olarak tekrar etmesi sağ kalım süresi üzerine olumsuz bir etki yapmaz.

LUMPEKTOMİ: Lezyon üzeri meme cildinin alınıp geniş sınırlara (>=1 cm) alttaki fasyal tabakaya dek lezyonun çıkarılmasıdır.

TÜMÖREKTOMİ/ GENİŞ LOKAL EKSİZYON: Sadece lezyonun tamamının çıkarılmasıdır. Cildin çıkarılması veya fasyaya inilmesi gerekmez.

KADRANEKTOMİ: Tümörün bulunduğu kadran 2-3 cm lik cerrahi sınır ile cilt ve alttaki fasya ile birlikte çıkarılır. Cerrahi sınır pozitifliği riski düşüktür, ancak kozmetik sonuçları kötüdür.

HASTA SEÇİMİ — MKC mastektomiye iyi bir alternatif olmasına rağmen, tüm hastalarda uygulanamaz. Uygun hastaların seçimi MKC’nin başarısında önemlidir. Çoğu kontrendikasyonu MKC ile sınır kontrolünün sağlanmasındaki yetersizlik veya adjuvant radyoterapiyi tolere edememeye bağlıdır.