Ulusal ve Uluslararası Bildirilerim

Uluslararası Bildiriler

1.       Çulhacı N, Meteoğlu İ, Unal E, Özkara E, Özgün H, Meydan N, Erkuş M. Expression of Cell Cycle Regulatory Proteins and Apopitosis Related Markers in Colorectal Adenomas and Adenocarcinomas. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, May 26-30, (2005), Istanbul.

2.       Özgün H, Boylu Ş, Çevikel MH, Yenisey Ç, Erpek H, Çulhacı N, Demirkıran AE. Effects of pneumoperitoneum with or without colostomy on colonic anastomotic healing. 1st European Endoscopic Surgery Week, 11th Congress of European Association for Endoscopic Surgery, Abstract No:2, Glasgow, June 15-18, (2003). (H. Özgün tarafından sözlü bildiri olarak sunulmuştur)

3.       Çevikel MH, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Sakarya S, Çulhacı N. Nitric oxide regulates bacterial translocation in experimental acute edematous pancreatitis. 5th European Congress of the IHPBA, Abstract No: 299, İstanbul, May 28-31, (2003).

Ulusal Bildiriler

1.     Özgün H, Özkök S, Dubova S, Şanlı UA, Gökmen E, Özdoğan M, Beşe N, Özsaran Z. Lokal yineleme ve metastatik evre meme kanseri. Meme Sağlığı Dergisi 3(1): 46-48 (2007).

2.            Ertuğrul B, Özgün H, Saylak ÖM, Sayım N. Bir üniversite hastanesinin cerrahi servislerinde antibiyotik kullanımı ve maliyeti –bir günlük prevalans çalışması. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Sözlü bildiri, 25-29 Mart 2009.

3.            Özgün H, Soyder A, Erpek H, Boylu Ş. Meme kanseri olgularının erken evre oranları ve etkileyen faktörler. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Sözlü bildiri- S22, 2007.

4.            Soyder A, Sayım N, Meteoğlu İ, Demirkıran AE, Özgün H, Özbaş S. İpsilateral memede invaziv duktal karsinom ve filloid tümör birlikteliği. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Poster bildiri-P078, 2007.

5.            Ceylan E, Sırthan E, Karadağ F, Dayanır Y, Özgün H, Polatlı M, Çildağ O. KOAH hastasinda nadir bir öksürük komplikasyonu: rektus kası hematomu. Türk Toraks Derneği 10.yıllık Kongresi. Antalya, Poster bildiri-183, 25-29 Nisan 2007.

6.            Özgün H, Ertuğrul MB, Soyder A, Öztürk B. Cerrahi bölümlerde cerrahi profilaksi uygulama yaklaşımı. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Poster bildiri, 17.03.2007.

7.          Demirkıran AE, Balkaya M, Tunçyürek P, Çevikel MH, Çulhacı N, Eyigör M, Özgün H, Aydın N, Boylu Ş. Tıkanma sarılığında kronik nitrik oksit aktivasyon ve inhibisyonunun bakteriyel translokasyon ve karaciğer üzerindeki etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Sözlü bildiri 349, 2004.

8.          Özgün H, Erpek H, Çakır C, Çevikel H, Demirkıran AE, Özbaş S, Boylu Ş. Kolorektal kanserlerde cerrahi tedavi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Poster bildiri 155, 2004.

9.          Tunçyürek P, Özgün H, Özkul A, Demirkıran AE, Güçoğlu T, Kocakula N, Acar Ç. Klinikte malnutrisyon değerlendirmesi: Subjektif global değerlendirme ve nütrisyonel risk indeksi.  V. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, Kuşadası, Poster bildiri-P04, 6-10 Ekim 2004.

10.          Özgün H, Tunçyürek P. Hastaneye yatışta tüm hastaların beslenme risklerinin belirlenmesinde nütrisyonel risk indeksinin kullanımı.  V. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, Kuşadası, Poster bildiri-P09, 6-10 Ekim 2004.

11.          Özkul A, Tunçyürek P, Özgün H, Kocakula N. Nöroloji hastalarında erken enteral beslenme desteği. V. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, Kuşadası, Poster bildiri-P19, 6-10 Ekim 2004.

12.       Özbaş S, Çevikel H, Çulhacı N, Erpek H, Özgün H, Bozdağ A, Demirkıran AE, Yardım S, Boylu Ş,  Gürel M. Meme kanseri olgularımızda klasik prognoz belirteçleri ile anjiogenezisin karşılaştırılması. I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Bildiri Kitabı 88, Ankara, 2002.

13.      Erpek H, Özgün H, Demirkıran AE, Boylu Ş, Gürel M. Üç trokarla lateral yaklaşımlı laparoskopik splenektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Kitabı 336, Antalya, 2002.

14.       Çevikel MH, Özgün H, Özbaş S, Boylu Ş. Erken enteral nütrisyon: İlk uygulamalarımız. III. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, Bildiri Kitabı 181, İstanbul, 2000.

15.       Kurt İ, Özbaş S, Özgün H, Çevikel H, Etensel B, Yükselen V, Orhan A, Boylu Ş. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Komitesinin Kuruluşu ve İşleyişi. III. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, Bildiri Kitabı 183, İstanbul, 2000.

16.       Kurt İ, Özbaş S, Özgün H, Çevikel H, Etensel B, Yükselen V, Orhan A, Boylu Ş. Beslenme Tüpü Takılması Komplikasyonları. III. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, Bildiri Kitabı 183, İstanbul, 2000.

17.     Özgün H, Çevikel H, Erpek H, Boylu Ş. Laparoskopik Kolesistektomide Kolay Diseksiyon. 4. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Bildiri Kitabı 104, Antalya, 1999.

18.      Erkuş M, Özgün H. Paratiroid karsinomu. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, Bildiri Kitabı 332, Kuşadası, 1999.

19.     Özgün H, Boylu Ş, Taçyıldız İ, Erpek H, Yardım S. Mastaljide basit analjezinin yeri. V. Meme Hastalıkları Kongresi, Cerrahi Onkoloji Dergisi Özel Sayısı 50, İstanbul, 1999.

20.       Erkuş M, Özgün H. Occult Meme Karsinomu: İki Olgu Sunumu. V. Meme Hastalıkları Kongresi, Cerrahi Onkoloji Dergisi Özel Sayısı 58, İstanbul, 1999.

21.     Özgün H, Boylu Ş, Erpek H, Yardım S, Ünal E. Meme olgularımızın dağılımı ve malignite oranımız. V. Meme Hastalıkları Kongresi, Cerrahi Onkoloji Dergisi Özel Sayısı 34, İstanbul, 1999.

22.     Özgün H, Önal MA, Özzeybek T, Yolcuoğlu B, Özoğul M, Kar H. Akut Karın Tanısında Plazma-Periton Laktik Asit Farkının Diagnostik Önemi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Kitabı 29, Antalya, 1996.

×

Merhaba!

Aşağıdan WhatsApp mesajı gönderebilir veya 0551 11 11 463 arayabilirsiniz!

× Hemen mesaj atın!