Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelerim

1.     Soyder A and Özgün H.Dev Fekalom Saptanan 16 Yaşında Erkek Hasta: Olgu Sunumu. Kolon Rektum Hast Derg, 22:160-163. (2012)

2.  Ertuğrul B, Özgün H, Saylak ÖM, Sayım N, Öztürk B. Bir üniversite hastanesinin cerrahi servislerinde antibiyotik kullanımı ve maliyeti- bir günlük nokta prevalans çalışması. Klimik Dergisi (2009).

3.   Özbaş S, Özgün H. Metastatik meme kanserinde primer cerrahi tedavi. Meme Bilimi (Senoloji) Dergisi (2009).

4.  Özgün H, Soyder A, Tunçyürek P. Meme kanserinde geç başvuruyu etkileyen faktörler. Meme Sağlığı Dergisi 5(2), 83-87 (2009).

5.  Sarı C, Ertuğ S, Karadam SY, Özgün H, Karaoğlu AÖ, Ertabaklar H. Kistik Ekinokokkozis Tanısında ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), İndirekt Hemaglütinaston Testi (IHA) ve İndirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT)’nin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33(1): 73–76 (2009).

6.   Ceylan E, Sırthan E, Karadağ F, Dayanır Y, Özgün H, Polatlı M, Çildağ O. KOAH’lı hastada nadir bir öksürük komplikasyonu: rektus kası hematomu. Dispne, 3: 34-37 (2008).

7.  Erpek H, Sayım N, Tunçyürek P, Özgün H, Demirkıran A, Çevikel MH. Laparoskopik appendektomi açık girişimin güvenilir bir alternatifidir. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 6(1): 20-24 (2007).

8.  Şen S, Uğur B, Aydın ON, Kır E, Özgün H. Düşük Doz Nitrogliserin İnfüzyonunun Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi 4(3): 101-105 (2006).

9.   Meydan N, Barutça S, Özgün H, Taşkın F, Yüksel H, Boylu Ş. İkiz gebelik sonrası tekrarlayan medüller meme kanseri. Meme Sağlığı Dergisi 2(1): 31-33 (2006).

10.  Kurt İ, Özgün H, Polatlı M, Karaman C. Mezuniyet sonrası tıp eğitiminin değerlendirilmesi: araştırma görevlilerinde temel tıp eğitiminin yeterliliği. Tıp Eğitimi Dünyası, (13 Ekim 2003).

11.  Çevikel MH, Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Aydın N, Sarı C, Kozacı D, Erkuş M. İntestinal obstrüksiyon modelinde bakteriyel translokasyon ve serum prokalsitonin düzeyleri. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17, 8-12 (2003).

12.  Özgün H, Kurt İ, Kurt MN, Demirkıran AE. Elektif laparoskopik kolesistektomi öncesi preoperatif akciğer grafisinin değeri. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9, 197-200 (2002).

13.  Özgün H, Demirkıran AE, Çevikel MH, Boylu Ş, Gürel M. Splenik arter anevrizmasının laparoskopik splenektomi ile tedavisi: Türkiye’de sunulan ilk olgu. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9, 185-188 (2002).

14.  Özgün H, Boylu Ş, Demirkıran AE, Çevikel MH, Yenisey Ç, Erpek H. Ratlarda loop kolostominin kolon anastomoz iyileşmesine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 18, 243-247 (2002).

15.  Özbaş S, Çevikel H, Çulhacı N, Erpek H, Özgün H, Bozdağ AD. İnvaziv duktal meme kanseri olgularımızda anjiogenezisin değerlendirilmesi ve diğer prognoz belirteçleri ile karşılaştırılması. Ankara Cerrahi Dergisi, 4, 168-173 (2002).

16.  Copçu E, Özgün H, Demirkıran AE, Gürel M. Mastektomi defekti onarımında bilobe torako-epigastrik arter flebi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 16, 239-241 (2002).

17.  Demirkıran AE, Özgün H, Özbaş SM, Bozdağ AD, Akdilli A. Tiroidektomi sonrası nadir bir komplikasyon: Özofagus perforasyonu, Ulusal Travma Dergisi, 8, 250-252 (2002).

18.  Özgün H, Çanakkalelioğlu L. Rektus kılıfı hematomları. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 16, 170-171 (2002).

19.  Erpek H, Özgün H, Demirkıran AE, Boylu Ş, Gürel M. Üç trokarla lateral yaklaşımlı laparoskopik splenektomi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9, 90-94 (2002).

20.  Çanakkalelioğlu L, Özgün H, Akbaş A. Kalçadan toraksa ve pelvise iki Steinmann çivisinin göçü, Ulusal Travma Dergisi, 8, 123-125 (2002).

21.  Kurt İ, Özbaş S, Özgün H, Çevikel H, Etensel B, Yükselen V, Orhan A, Boylu Ş. Beslenme tüpünün yanlış yerleştirilmesinde kontrol grafisinin önemi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 21-23 (2003).

22.  Bozdağ AD, Çevikel MH, Demirkıran AE, Erpek H, Boylu Ş, Özgün H. Benign tiroid cerrahisinde cerrahi komplikasyonların tahmininde risk faktörleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 25-29 (2002).

23.  Demirkıran AE, Özgün H, Çevikel H, Erpek H, Boylu Ş. Kolon cerrahisinde total kolektominin yeri. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 11, 112-115 (2001).

24.  Çevikel MH, Özgün H, Özbaş SM, Boylu Ş. Major abdominal cerrahide erken enteral beslenme. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 217-220 (2001).

25.  Ünal AE, Erpek H, Özgün H, Çevikel MH, Özbaş MS, Gürel M. İlk 416 laparoskopik kolesistektomi olgularımızın analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 11-14 (2001).

26.  Erpek H, Demirkıran AE, Özbaş S, Özgün H, Boylu Ş, Gürel M. Retroperitoneoskopik adrenalektomide lateral yaklaşım: ilk deneyimlerimiz. Laparoskopik, Endoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 8, 71-76 (2001).

27. Özgün H, Bozdağ AD, Ünal AE, Özbaş S, Demirkıran AE, Çevikel MH, Gürel M. Laparoskopik kolesistektomiden sonra postkolesistektomi sorunları azaldı mı? Laparoskopik, Endoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 8, 83-86 (2001).

28. Özgün H, Yardım SR, Çanakkalelioğlu L, Boylu Ş. Aydın şehrinde inguinal herni cerrahisinin durumu. Ulusal Cerrahi Dergisi, 17, 117-124 (2001).

29. Özgün H, Yolcuoğlu B, Yıldız F, Önal MA. Sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) olgularında askorbik asidin antioksidan etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 26-30 (2001).

30.  Erkuş M, Özgün H. Paratiroid karsinomu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39, 147-151 (2000).

31.  Çevikel MH, Güney E, Özgün H, Demirkıran AE, Gürel M. Fournier Gangreni: Yarayı ne zaman kapatmalı? Cerrahi Tıp Arşivi, 5, 168-170 (2000).

32.  Çevikel MH, Erpek H, Özgün H, Demirkıran AE, Boylu Ş. İnsulinomalarda lokalizasyon sorunu ve cerrahi tedavi. Cerrahi Tıp Arşivi, 5, 163-167 (2000).

33. Özgün H, Yolcuoğlu B, Önal MA. Akut karın tanısında plazma ve periton laktik asid değerlerinin önemi. Ulusal Travma Dergisi, 5, 78-81 (1999).

34.  Çavuşoğlu M, Karagülle İ, Özgün H, Kamer E, Ersal Y. Deneysel intestinal obstrüksiyonlarda oktreotidin etkileri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 36, 65-69 (1998).

35.  Özoğul M, Özgün H, Kamer E, Yolcuoğlu B, Önal MA. Postoperatif gecikmiş tip hipersensitivite supresyonunun engellenmesinde ranitidin. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 36, 41-47 (1998).

36.  Önal MA, Kamer E, Özgün H, Arseven ÖB, Peşkersoy M. Laparoskopik kolesistektomide ilk sonuçlarımız: 223 Olgu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 36, 35-39 (1998).

37.  Karahan HY, Andaç MH, Özgün H, Bayındır M, Bulut N, Önal MA. Özofagus kanserlerinde cerrahi tedavi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 32, 173-176 (1994).

×

Merhaba!

Aşağıdan WhatsApp mesajı gönderebilir veya 0551 11 11 463 arayabilirsiniz!

× Hemen mesaj atın!