Pilonidal sinüs (PS) hastalığı en sık sakrokoksigeal bölgede görülen edinsel bir deri hastalığı olup genç erişkin erkeklerde daha yaygın görülmektedir. Erkek/kadın oranı 3/1 olup 40 yaşından sonra nadir görülmektedir. Yüksek morbiditeye sahip olan bu hastalıkta optimal tedavi konusunda fikir birliği sağlanamamasına rağmen standart tedavi olarak primer PS eksizyonu gibi görünmektedir. PS tedavisinde, radyocerrahi, fibrin yapıştırıcı enjeksiyonu ve daha yakın zamanda endoskopi gibi yeni minimal invaziv teknikler önerilmektedir. Bu teknikler sayesinde geniş doku eksizyonları yerine daha az doku eksize ederek tedaviyi sonlandırmayı amaçlamışlardır. Endoskopik pinoidal sinüs tedavisi (Epsit) olarak bilinen bu yöntem ile daha uzun hastaneye yatma, ağrı ve günlük aktivitelerin uzun süreli kesilmesine gerek kalmamıştır. PS hastalığında EPSIT yönteminin minimal invaziv yöntemler arasında yer alacağına inanıyoruz.

Read More