MİDE KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ

Mide kanserinin temel tedavi yöntemi midenin alınması olarak tanımlanabilen gastrektomi adlı cerrahi operasyondur. Bu operasyon ile midede bulunan bütün tümör dokusu ve yayılım göstermişse lenf benzeri dokular çıkarılır. Midenin tamamen çıkarılması işlemine total gastrektomi, yaklaşık %80’inin çıkarılması işlemine ise subtotal gastrektomi adı verilir. Uygulanacak olan cerrahi girişim hastanın yaşı, sağlık durumu, hastalığın evresi ve yayılım gösterip göstermemesi gibi etmenlere bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda cerrahi girişim öncesinde belli bir süre boyunca kemoterapi (ilaç tedavisi) uygulanabilir. Bu uygulama ile özellikle lokal yayılım gösteren kanser hastalıklarında son derece faydalı sonuçlar elde edilir.

Mide kanseri tedavisinde dikkat gerektiren ve önem taşıyan bir diğer nokta ise mide alındıktan sonra beslenme tercihlerinin düzenlenmesidir. Gastrektomi ameliyatından sonra tokluk hissi her zamankinden daha erken hissedilir ve bu durum hastaların yeterli kalori alamamasına yol açabilir. Mide çıkarıldıktan sonra yiyecekler yemek borusundan direkt olarak ince bağırsağa geçer, dolayısıyla ameliyat öncesinde mevcut olan depolama alanı artık mevcut değildir. Kalori yetersizliğine bağlı problemlerin önüne geçmek için hastaların ameliyat sonrası sık aralıklarla ve küçük porsiyonlarda beslenmesi gerekir. Ayrıca gastrektomi operasyonundan sonra yiyeceklerle alınan demirin ve B12 vitamininin emilimi sağlanamaz. Bu nedenle bu vitaminlerin düzenli olarak enjeksiyon yolu ile alınması gerekebilir.

×

Merhaba!

Aşağıdan WhatsApp mesajı gönderebilir veya 0551 11 11 463 arayabilirsiniz!

× Hemen mesaj atın!